Koučings

Manuprāt koučings- tas ir process, kura laikā klients apjauš, kas ir viņa stikla kalns, kura ir tā nogāze, laiks un aprīkojums. kas varētu būt vispiemērotākie virsotnes sasniegšanai. Kāda ir tā Saulcerīte, kuru gribētos tur satikt…un kā šo tikšanos kopīgi nosvinēt! Bez svinībām- nu nekādi!

Lielākā daļā manu klientu mani ir atraduši, vēloties  attīstīt savas  profesionālās vai personīgās kompetences, uzsākot jaunu dzīves posmu, jeb, citiem vārdiem sakot, vēloties pārmaiņas. Koučings tam ir lieliski piemērots. Ar koučingu nodarbojos kopš 2009.gada. Esmu nokārtojusi  starptautiski atzītu PCC līmeņa akreditāciju. 

Ko es varu piedāvāt: 

Individuālais koučings

30-90 minūšu saruna 

klātienē vai attālinātā tiešsaistē

Noderīgs gadījumos, kad ir vēlme noskaidrot savas dzīves mērķus, to prioritātes, izprast veidu, kā tos realizēt efektīvi un ar baudu visā šai procesā. Jebkurā gadījumā tā ir skaidra deklarācija:  mani ir gatavība uzņemties atbildību par savu dzīvi un rīkoties.

Cena- 50 eur

Eneagrammas koučings

30-90 minūšu saruna

klātienē vai attālinātā tiešsaistē

Indivduāla koučinga sesija eneagrammas formātā. Tiem, kuri jau zin savu eneatipu un vēlas kļūt par sevis labāko versiju.

Cena- 50 eur

Komandas koučings

90-120 minūšu komandas darbs

klātienē vai attālinātā tiešsaistē

Piemērota metode komandas dalībnieku savstarpējās sadarbības uzlabošanai mērķa īstenošanas procesā. Noder gan jaunām, gan pieredzējušām komandām dažādās to attīstības  stadijās. Jebkurā no gadījumiem tas sniedz iespēju dalībniekiem apzināti attīstīties gan individuāli, gan kopīgi. Nepieciešama saruna (koučinga sesija) ar komandas vadītāju pirms sadarbības uzsākšanas.

Cena- 200 eur

Trīspaka - 3 koučinga sesiju komplekts

klātienē vai attālinātā tiešsaistē

Noderīga gadījumos, kad  ir skaidrība- koučings ir tas, kas man vajadzīgs! Pilnīgi noteikti noderīga ir arī viena koučinga sesija, bet vairāku sesiju komplekts nodrošinās Tavu pārmaiņu sasniegšanas atbalstu ilgākā termiņā. Pieredze rāda, ka šāds komplekts lieliski strādā, ja sesijas notiek ne biežāk kā reizi mēnesī.

Cena- 105 eur

Kouču mentorings

klātienē vai attālinātā tiešsaistē

Tiem, kuri vēlas iegūt Starptautiskās kouču federācijas (ICF) akreditāciju- ACC vai PCC līmeni, piedāvāju mentora pakalpojumus. Atbilstoši prasībām, ir nepieciešamas 3 līdz 10 mentorsesijām, lai varētu nokārtot vai atjaunot (ik pēc 3 gadiem) attiecīgo kouču akreditācijas līmeni.

Cena- 100 eur

Koučinga pamatprasmju apmācības

20-120 minūtes

semināra vai vebināra formātā

  1. "Paškoučings"- 4 nodarbību cikls mērķtiecības paradumu attīstībai
  2. "Es mainos"- 5 nodarbību cikls pārmaiņu pieradināšanai. 
  3. "Koučinga pamati"- 8 nodarbību cikls koučinga pamatprasmju apguvei. 
  4. "Mana karjera-mana izvēle"- praktiska nodarbība jauniešiem. 
  5. "Laika plānošanas pamati"-praktiska nodarbība jauniešiem.
  6. "Koučinga pamatprincipu izmantošana atbalstot bērnus un jauniešus" - vecākiem un pedagogiem.
  7. "Atvērto jautājumu spēks izaugsmes veicināšanā"  - vecākiem un pedagogiem.
  8. Veidoju uzņēmuma vajadzībām individuāli pielāgotus risinājumus

Cena- aptuveni 150 eur par nodarbību, tiek precizēta, 'ņemot vērā pasūtītāja vajadzības un specifiku.