svētdiena, 2012. gada 29. janvāris

Mīlestību VAR iemācīties!


A General Theory of Love (Vintage)
Parasti grāmatas, kuru autori ir medicīnas zinātņu vai citu tikpat smalku zinātņu autori, esmu lasījusi ar sakostiem zobiem: "Надо Федья, надо!" . Galu galā, gudri cilvēki raksta gudras lietas un tās ir JĀLASA, lai tās saprastu un pielietotu. Tomēr reizēm gadās patīkami izņēmumi! Nupat, nupat man gadījās vienu tādu sastapt. Izņēmumu- grāmatu, kuru izlasīju pāris dienās. Grāmata lasījās viegli par spīti lielajam zintātnisko atsauču skaitam. Vēl vairāk- šajā grāmatā es sastapu ļoti daudz saistības ar man tuvo personīgās izaugsmes veidu- koučingu un jau agrāk apgūtajām zinībām par smadzeņu darbības prinicipiem. Varētu pat teikt, ka šo grāmatu  vajadzētu iekļaut obligātās literatūras sarakstā  ne tikai izaugsmes treneriem/koučiem, bet ikvienam, kurš skolās māca bioloģiju un anatomiju, un arī tiem...kuri to mācās.

Grāmata
Grāmatas „Mīlestības teorijas pamati” autori T.Lūiss, F.Amini, R.Lenons (A General Theory of Love (Vintage) ) savā apjomīgajā vairākus gadus apkopotajā personīgo un citu speciālistu veikto pētījumu rezultātā izvirza un pierāda hipotēzi, ka mīlestība ir fizikāls (Jā, jā, nepārlasījāties- fizikāls! Elektriskie impulsi taču ir fizikāls process!) un fizioloģisks process, kuru.....ir iespējams iemācīties.

Process, kura norisei ir nepieciešams otrs cilvēks
Faktiski šo procesu mums vajadzētu pazīt un prast pielietot visiem- jo mums ir tam visam nepieciešamas orgānu sistēmas (piedodiet, bet uzsvars šajā gadījumā tiek likts uz smadzeņu spējām). Daba ir paredzējusi, ka šo prasmi- PRASMI MĪLĒT- mēs apgūstam agrā bērnībā, uztverot apkārtējo pasauli un veidojot spriedumus par to. Vēl vairāk- šī uztvere sākas vēl PIRMS spējas veidot apzinātus spriedumus. Uztvere sākas vēl māmiņas vēderā esot...un tālāk tā atklāj aizvien plašāku un plašāku cilvēcisko attiecību pasauli. Grāmatas autori, rūpīgi analizējot, vēsturiskos priekšstatus par psihes dabu, visnotaļ sadistiskus eksperimentus ar zīdaiņiem un ilglaicīgus pētījumus par cilvēku dzīvi, ir nonākuši pie secinājuma, ka prasme mīlēt ir viena no tām fizioloģiskajām funkcijām, kuras apgūšana var notikt tikai un vienīgi sabiedrībā (ģimenē). Ja lielākai daļai cilvēku fizioloģisko funkciju norisei blakus esošs adekvāti reaģējošs cilvēks nav nepieciešams, tad mīlestības prasmi bez šāda cilvēku un pat vairāku cilvēku klātbūtnes, nav iespējams apgūt.

Ko darīt?
Pilnīgi loģisks, šķiet jautājums, bet ko tad darīt, ja bērnībā nav bijusies iespēja baudīt šādu adekvāti reaģējošu cilvēku (ģimenes locekļu) sabiedrību? Vai tiešām visu atlikušo dzīvi ir jādzīvo bez spējām mīlēt?

Grāmatas autori apgalvo, ka nav nekā neizdarāma:

Pirmkārt - tas, ka cilvēks ir pārdzīvojis zīdaiņa vecumu, izdzīvojis bērnībā un pusaudža gados, nozīmē, ka tomēr kādus no iespējamajiem cilvēciskās sabiedrības labumiem tas ir saņēmis (pretējā gadījumā cilvēks jau būtu miris).
Otrkārt  - trūkstošās un mīlestībai nepieciešamās prasmes ir iespējams iemācīties, kontaktējot ar citiem emocionāli atvērtiem cilvēkiem.
Treškārt- mīlestības prasmes ir iespējams uzlabot un attīstīt tieši tāpat kā savu franču valodu vai autovadīšanas meistarību.

Vai esat gatavi uzlabot savu SPĒJU MĪLĒT un TIKT MĪLĒTAM?

Šo grāmatu iespējams iegādāties arī oriģinālvalodā!

ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris

Apsveicu, Jūs nodarbojaties ar SAVU darbu! Поздравляю, Вы занимаетесь своим делом!


Sociālie tīkli ir varen laba vieta dažādu cilvēku iepazīšanai un dažādas informācijas apgūšanai. Tā arī šoreiz- mana kolēģe, kaislīga jogas mīļotāja, bija iepostējusi savā http://www.facebook.com/ profilā šo linku. Protams, mani tas ieintriģēja. Nu, kuru gan varētu neinteresēt ...

7 PAZĪMES, KAS LIECINA PAR TO, KA JŪS NODARBOJATIES AR SAVU DARBU!

1.Jūs varat nodarboties ar savas dzīves darbu jebkurā laikā, jebkuros apstākļos un jebkurā pašsajūtā.
2. Jūs iegrimstat darba procesā  vienā mirklī un uz ilgu laiku. Koncentrēšanās uz iemīļoto nodarbi līdzinās dziļai meditācijai. Laiks un viss, kas notiek apkārt, vairs neeksistē.
3.Jums ir nepārtraukta vajadzība un vēlme pēc profesionālās izaugsmes, pēc jaunu zināšanu ieguves. Jūs piedalieties jebkurā diskusijā, kas saistīta ar Jūsu mīļo nodarbošanos.
4.Jūs bez atlīdzības dalieties iegūtajā pieredzē ar citiem ļaudīm. Jūsu zināšanas atnāk pie Jums viegli, tamdēļ Jūs tikpat viegli tajās dalieties, Jūs nesatrauc doma par to, ka kāds varētu kļūt labāks par Jums, izmantojot Jūsu zināšanas.
5.Jūs esat atvērts visam jaunajam. Mīļā nodarbe sniedz Jums lielu enerģijas lādiņu, kuru Jūs vēlaties un esat gatavi tērēt dažādām aizraujošām nodarbēm. Jūs esat atvērti jaunām iepazīšanām, ceļojumiem un eksperimentiem.
6.Nauda Jums nav noteicošais faktors. Ja Jūs pilnībā esat iegrimis savā dzīves nodarbē, tad viegli tērējat tai nozīmīgu savu naudas daļu. Un pēc kāda laika, mīļotā nodarbe sniedz Jums ienākumus ar tieši tādu pašu vieglumu.
7. Jūs pamanāt, ka Jums vēlamie notikumi sāk formēties paši un Jums ir nepieciešams tikai vērot veiksmīgo apstākļu sakritību. Jaunas iepazīšanās, radošās idejas it kā pašas no sevis ienāk Jūsu dzīvē.
Šīs pazīmes bija publicētas Elenas Fedorovas feisbuka profilā. Nezinu, vai šī maskaviete ir šo pazīmju autore, bet PALDIES par dalīšanos!
p.s. Es gavilēju pie katra no punktiem! MANS!!


Koučings- tas ir dzīvesveids!


7 признаков того, что вы занимаетесь своим делом

1. Вы можете заниматься делом своей жизни в любое время, при любых обстоятельствах, и при любом самочувствии.

2. Вы погружаетесь в процесс работы моментально и надолго. Сосредоточенность на любимом деле подобна глубокой медитации. Время и все, что происходит вокруг, перестает иметь значение.

3. Вы испытываете постоянную необходимость в стремление к профессиональному росту и получению новых знаний. Вы участвуете в любой дискуссии, связанной с вашим любимым делом.

4. Вы безвозмездно делитесь приобретенным опытом с другими людьми. Ваши знания приходят к вам легко, поэтому вы так же легко готовы делиться ими. Вас не тревожит мысль о том, что кто-то станет лучше вас, используя ваши знания.

5. Вы открыты всему новому. Любимое дело дает вам большой заряд энергии, который вы хотите и готовы тратить на увлекательные дела. Вы открыты к новым знакомствам, путешествиям и экспериментам.

6. Деньги не являются для вас определяющим фактором. Если вы полностью погружены в дело своей жизни, то легко тратите на него значительную часть своих денег. И спустя время, любимое дело приносит вам доход с такой же легкостью.

7. Вы замечаете, что желаемые вами события начинают формироваться сами, а вам остаться только наблюдать за удачным стечением обстоятельств. Новые знакомства, творческие идеи, как будто сами приходят в вашу жизнь.

п.с. Спасибо Елене Федорове в чей странице фейсбука были опубликованны эти признаки!