ceturtdiena, 2021. gada 30. decembris

Trauksme, bezmiegs un olnīcu vēzis

      Turpinu dalīties ar saviem studiju darbiem. Šoreiz, rakstot studiju darbu, nolēmu apvienot nepieciešamo ar lietderīgo. Studiju uzdevuma ietvaros izpētīju to, kas ir aktuāli man pašai- par olnīcu vēzi, kortikosteroīdu lietošanu, bezmiegu un trauksmi un to, kā ar pēdējiem diviem tikt galā.

Kā tiek norādīts sistemātiskajā pārskatā (Watts et al., 2015), sievietes ar olnīcu vēzi, trauksmi piedzīvo biežāk, ka pārējās sieviešu populācijas pārstāves. Trauksme un depresija tiek piedzīvota ne tikai pirms, bet arī pēc ārstēšanas procesa un pašā ārstniecības procesa laikā. Kāds cits pētījums norāda, ka vēža pacientu vidū, augstāki distresa rādītāji ir pusmūža sievietēm (Bergerot et al., 2017).  Kā norāda, Karlsone (Carlson, 2016), cilvēkiem, kuriem ir vēža diagnoze nākas pieņemt fundamentālo nespēju kontrolēt vai mainīt slimības progresēšanas gaitu un šī ir vieta, kur īpaši būtu noderīgas uz emocijām vērstas pieejas, kas ļauj pieņemt nenoteiktību. Karlsone norāda, ka šādu efektu sniedz apzinātībā balstītas intervences. Apzinātībā balstītas intervences ietver fokusētu klātbūtnes pieredzi ar laipnu, zinātkāru un nenosodošu attieksmi. Viens no apzinātībā balstīto intervenču pionieriem Kabats-Zins ir dokumentējis (Kabat-Zinn, 1990) ilgnoturīgus rezultātus trauksmes mazināšanā. Sistemātiskajā pārskatā, kas veikts 2009.gadā, tiek apstiprināts, ka apzinātībā balstītas intervences uzlabo onkoloģisko slimību pacientu psihisko veselību (Ledesma & Kumano, 2009). Līdz ar mobilo aplikāciju piedāvājuma paplašināšanos, ir pieejami arī apzinātībā balstīti aplikāciju piedāvājumi, tostarp, tiek strādāts arī pie speciāli onkoloģiskiem pacientiem veltītam aplikācijām (Huberty et al., 2020). Pētījumi pierāda, ka apzinātībā balstītas aplikācijas palīdz uzlabot psihisko veselību (Stecher et al., 2021, Gál et al., 2021, Strauss et al., 2014).  Centra „Miervidi” speciālisti ir izveidojuši apzinātībā balstītu aplikāciju latviešu valodā, kas ir pieejama bez maksas latviešu valodā (Miervidi, 2021).

Attiecība uz kortikosteorīdu lietošanu, gan klīniskie pētījumi (Cole, 2020), gan šādu preparātu lietotāju diskusijas sociālajos tīklos (Patel et al., 2018) liecina, ka miega traucējumi ir zināma šo preparātu lietošana blakusparādība. Tāpat tiek norādīts, ka onkoloģisko diagnožu pacienti ar bezmiegu sastopas trīs reizes biežāk, kā pārējā populācija (Zachariae et al., 2018). Miegs ir svarīga dzīves kvalitātes sastāvdaļa un var ietekmēt ārstniecības un atveseļošanās procesu, tāpēc ir svarīgi atrast veidu, kā nodrošināt tā pietiekamu daudzumu. Lai arī nereti, miega problēmu risināšanai tiek izmantoti medikamenti, ārstniecības procesā esošu onkoloģisku diagnožu pacientiem tos rekomendē ar piesardzību, norādot, ka psiholoģiskais atbalsts arī ir pietiekami efektīvs šīs problēmas risinājums (Davidson et al., 2001). Ir atzīts, ka kognitīvi biheiviorālā terapija ir efektīva gan īstermiņa, gan ilgtermiņa miega kvalitātes problēmu gadījumos (NIH Consens and State Sci Statements, 2005). Līdz ar mobilo aplikāciju attīstību, ir veikti pētījumi, kas pierāda, ka miega kvalitāti ir iespējams uzlabot arī ar mobilās aplikācijas palīdzību (Reilly et al., 2021, Aji et al., 2021, Horsch et al., 2017, Espie et al., 2012, Zachariae et al., 2018, Koffel et al., 2018).

Kā norāda Daniels, kognitīvi biheiviorālā terapija palīdz uzlabot onkoloģijas pacientu psihisko veselību (Daniels, 2015) dažādos veidos, tostarp arī izmantojot digitālās tehnoloģijas. To apstiprina arī cits pētījums, kur tiek apstiprināts, ka ar interneta starpniecību nodrošināta kognitīvi-biheiviorāla terapija trauksmes mazināšanai var būt tikpat efektīva, ka klātienē notiekošs process (Olthuis et al., 2016). Arī kognitīvi- biheivorālo terapija trauksmes mazināšanai ir pieejama mobilo aplikāciju veidā, līdz ar to popularitāti, pieaug arī pētījumos balstītu aplikāciju pieejamība, piem. tāda, kā Sanvello (bij.Pacifica)  (Moberg et al., 2019).

 

Psiholoģiskā atbalsts, pielietojot digitālās tehnoloģijas 

 

Kopējais psiholoģiskā atbalsta ilgums sadarbībā ar psihologu: piecas nedēļas, tiekoties vienu reizi nedēļā un paralēli lietojot mobilo aplikācijas Insomnia Coach, Miervidi  un Sanvello. Tiek norādīts, ka mobilo aplikāciju izmantošana var notikt paralēli psiholoģiskās palīdzības saņemšanai (Koffel et al., 2018). Tāpat šīs aplikācijas ir iespējams izmantot bez sadarbības ar psihologu.

Insomnia Coach (U.S. Department of  Veteran Affairs, 2021) ir kognitīvi biheivorālajā terapijā balstīta bezmaksas telefona aplikācija miega kvalitātes uzlabošanai angļu valodā. Tā ietver gan informāciju par miegu, gan padomus, gan atgādinājumus, kā arī iespēju uzturēt miega dienasgrāmatu un, bāzējoties iegūtajos datos, pēc vienas nedēļas iegūt atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem uzvedības uzlabojumiem miega kvalitātes uzlabošanai. Pēc aplikācijā iekļautā treniņa plāna, to ir paredzēts lietot katru dienu piecu nedēļu periodā. Pēc šī perioda aplikāciju var turpināt izmantot, lai uzturētu miega paradumus.
        Sanvello ir viena no populārākajām psihisko veselību uzlabojošām mobilajām aplikācijām angļu valodā. Ir izpētīts, ka 30 dienu ilga aplikācijas izmantošana samazina trauksmes simptomus (Moberg et al., 2019). 
        Miervidi ir apzinātībā balstīta bezmaksas mobilā aplikācija latviešu valodā (Miervidi, 2021).


Avoti

 

Aji, M., Glozier, N., Bartlett, D., Peters, D., Calvo, R. A., Zheng, Y., Grunstein, R., & Gordon, C. (2021). A feasibility study of a mobile app to treat insomnia. Translational behavioral medicine11(2), 604–612. https://doi.org/10.1093/tbm/ibaa019

Bergerot, C. D., Mitchell, H.-R., Ashing, K. T., & Kim, Y. (2017). A prospective study of changes in anxiety, depression, and problems in living during chemotherapy treatments: effects of age and gender. Supportive Care in Cancer, 25(6), 1897–1904. doi:10.1007/s00520-017-3596-9 

Carlson, L. E. (2016). Mindfulness-based interventions for coping with cancer. Annals of the New York Academy of Sciences, 1373(1), 5–12. doi:10.1111/nyas.13029 

Cillessen, L., Johannsen, M., Speckens, A. E. M., & Zachariae, R. (2019). Mindfulness‐based interventions for psychological and physical health outcomes in cancer patients and ‐survivors: a systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. Psycho-Oncology. doi:10.1002/pon.5214 

Cole J. L. (2020). Steroid-Induced Sleep Disturbance and Delirium: A Focused Review for Critically Ill Patients. Federal practitioner : for the health care professionals of the VA, DoD, and PHS37(6), 260–267.

Daniels S. (2015). Cognitive Behavior Therapy for Patients With Cancer. Journal of the advanced practitioner in oncology6(1), 54–56.

Davidson, J. R., Waisberg, J. L., Brundage, M. D., & MacLean, A. W. (2001). Nonpharmacologic group treatment of insomnia: a preliminary study with cancer survivors. Psycho-Oncology, 10(5), 389–397. doi:10.1002/pon.525 

Espie, C. A., Kyle, S. D., Williams, C., Ong, J. C., Douglas, N. J., Hames, P., & Brown, J. S. (2012). A randomized, placebo-controlled trial of online cognitive behavioral therapy for chronic insomnia disorder delivered via an automated media-rich web application. Sleep35(6), 769–781. https://doi.org/10.5665/sleep.1872

Gál, É., Ștefan, S., & Cristea, I. A. (2021). The efficacy of mindfulness meditation apps in enhancing users' well-being and mental health related outcomes: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of affective disorders279, 131–142. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.09.134

Horsch, C. H., Lancee, J., Griffioen-Both, F., Spruit, S., Fitrianie, S., Neerincx, M. A., Beun, R. J., & Brinkman, W. P. (2017). Mobile Phone-Delivered Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia: A Randomized Waitlist Controlled Trial. Journal of medical Internet research19(4), e70. https://doi.org/10.2196/jmir.6524

Huberty, J., Puzia, M., Eckert, R., & Larkey, L. (2020). Cancer Patients' and Survivors' Perceptions of the Calm App: Cross-Sectional Descriptive Study. JMIR cancer6(1), e16926. https://doi.org/10.2196/16926

Kabat-Zinn, J. (1990). Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. New York: Delacorte Press.

Koffel, E., Kuhn, E., Petsoulis, N., Erbes, C. R., Anders, S., Hoffman, J. E., Ruzek, J. I., & Polusny, M. A. (2018). A randomized controlled pilot study of CBT-I Coach: Feasibility, acceptability, and potential impact of a mobile phone application for patients in cognitive behavioral therapy for insomnia. Health informatics journal24(1), 3–13. https://doi.org/10.1177/1460458216656472

Ledesma, D., & Kumano, H. (2009). Mindfulness-based stress reduction and cancer: a meta-analysis. Psycho-Oncology, 18(6), 571–579. doi:10.1002/pon.1400 

Miervidi. (skatīts 14.12.2021) Meditācijas līdzsvarotai dzīvei. http://www.miervidi.lv/lat/mobila_lietotne_miervidi/par_projektu

Moberg, C., Niles, A., & Beermann, D. (2019). Guided Self-Help Works: Randomized Waitlist Controlled Trial of Pacifica, a Mobile App Integrating Cognitive Behavioral Therapy and Mindfulness for Stress, Anxiety, and Depression. Journal of medical Internet research21(6), e12556. https://doi.org/10.2196/12556

NIH State-of-the-Science Conference Statement on manifestations and management of chronic insomnia in adults. (2005). NIH consensus and state-of-the-science statements22(2), 1–30.

U.S. Department of  Veteran Affairs. (Retrieved 14.12.2021). Insomnia Coach https://www.ptsd.va.gov/appvid/mobile/insomnia_coach.asp#

Olthuis, J. V., Watt, M. C., Bailey, K., Hayden, J. A., & Stewart, S. H. (2016). Therapist-supported Internet cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in adults. The Cochrane database of systematic reviews3(3), CD011565. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011565.pub2

Patel, R., Belousov, M., Jani, M., Dasgupta, N., Winokur, C., Nenadic, G., & Dixon, W. G. (2018). Frequent discussion of insomnia and weight gain with glucocorticoid therapy: An analysis of Twitter posts. NPJ digital medicine1, 20177. https://doi.org/10.1038/s41746-017-0007-z

Reilly, E. D., Robinson, S. A., Petrakis, B. A., Gardner, M. M., Wiener, R. S., Castaneda-Sceppa, C., & Quigley, K. S. (2021). Mobile Intervention to Improve Sleep and Functional Health of Veterans With Insomnia: Randomized Controlled Trial. JMIR formative research5(12), e29573. https://doi.org/10.2196/29573

Stecher, C., Berardi, V., Fowers, R., Christ, J., Chung, Y., & Huberty, J. (2021). Identifying App-Based Meditation Habits and the Associated Mental Health Benefits: Longitudinal Observational Study. Journal of medical Internet research23(11), e27282. https://doi.org/10.2196/27282

Strauss, C., Cavanagh, K., Oliver, A., & Pettman, D. (2014). Mindfulness-based interventions for people diagnosed with a current episode of an anxiety or depressive disorder: a meta-analysis of randomised controlled trials. PloS one9(4), e96110. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096110

Watts, S., Prescott, P., Mason, J., McLeod, N., & Lewith, G. (2015). Depression and anxiety in ovarian cancer: a systematic review and meta-analysis of prevalence rates. BMJ open5(11), e007618. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-007618

Zachariae, R., Amidi, A., Damholdt, M. F., Clausen, C., Dahlgaard, J., Lord, H., Thorndike, F. P., & Ritterband, L. M. (2018). Internet-Delivered Cognitive-Behavioral Therapy for Insomnia in Breast Cancer Survivors: A Randomized Controlled Trial. Journal of the National Cancer Institute110(8), 880–887. https://doi.org/10.1093/jnci/djx293

 

 


Gads ir balts no abiem galiem

 ...un pa vidu zaļš. Jā, zaļš gan. Nebūtu domājusi, ka tas zaļums būs iekš koridora. Nu, bet, ok. Kā ir tā ir. Gada pēdējā darba diena un gada pēdējā iespēja apkopot pieredzēto. Gada secinājumi:

-nav vērts no cilvēkiem gaidīt to, ko viņi nespēj dot. Gan jau ka zināt, ka ābelēs čiekuri neaug un aitām kucēni nedzimst. Nē. Un tieši tāpat nav vērts gaidīt empātiju no cilvēkiem, kuri nav ar šo prasmi piedzimuši vai gadu gaitā attīstījuši. Skarbi, ja tie ir tuvinieki. Neko darīt. "Smile&wave", kā reiz ieteica man kāda tiešām empātiska paziņa, uzklausot manu sāpi.

-vēzītis ir daudz "godājamāka" kaite sabiedrībā kā laimborelioze. Dīvaini rīkot šādas sacensības. Bet, ir kā ir. Uz savas ādas piedzīvots. Laimborelioze bieži vien tiek uztverta kā iedomu kaite, vai "man bija un es ar antibiotikām izārstējos, ko čīksti", bet vēzītis ir "ak, vai, ak vai, nabadzīte". Lai gan subjektīvi mana fiziskā pašsajūta ir bijusi daudz sliktāka ērču kaites, nekā otra daudzkāju radījuma dēļ. Par psihisko gan vēl varētu pastrīdēties. Šoks, bailes, izmisums utml....Šo pieredžu buķeti mani bagātīgāk ir nācies piedzīvot tieši otrajā gadījumā. Un tieši vēzīša dēļ esmu atgriezusies terapijā. Tiesa, pie cita speciālista. Daudz apzinātāk formulējot savas vajadzības. Un daudz apzinātāk prasot to, ko vēlos saņemt. Varbūt tas tad arī ir tas lielākais mans šī gada ieguvums.

Apzināti formulēt, ko vēlos. Un darīt visu, lai to saņemtu. Starp citu, tieši tā to dara kouči. Ironiski, jo pati jau ar koučingu nodarbojos gadus 12. Pirmo reizi šo pieeju izmantoju, apsverot, kāda man palīdzība un atbalsts būtu nepieciešams. Līdz šim manu mērķu klāstā nozīmīgu vietu ieņēma tas, kā pēc iespējas plašāk sniegt atbalstu citiem. Hā. No sava eneatipa neizbēgsi. Būs vien jāstrādā ar to, no kā centies izbēgt. Smile&wave :). 

Lai zaļais mums visiem jaunajā gadā saistās ar atdzimšanu!

Keep going.