ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris

Apsveicu, Jūs nodarbojaties ar SAVU darbu! Поздравляю, Вы занимаетесь своим делом!


Sociālie tīkli ir varen laba vieta dažādu cilvēku iepazīšanai un dažādas informācijas apgūšanai. Tā arī šoreiz- mana kolēģe, kaislīga jogas mīļotāja, bija iepostējusi savā http://www.facebook.com/ profilā šo linku. Protams, mani tas ieintriģēja. Nu, kuru gan varētu neinteresēt ...

7 PAZĪMES, KAS LIECINA PAR TO, KA JŪS NODARBOJATIES AR SAVU DARBU!

1.Jūs varat nodarboties ar savas dzīves darbu jebkurā laikā, jebkuros apstākļos un jebkurā pašsajūtā.
2. Jūs iegrimstat darba procesā  vienā mirklī un uz ilgu laiku. Koncentrēšanās uz iemīļoto nodarbi līdzinās dziļai meditācijai. Laiks un viss, kas notiek apkārt, vairs neeksistē.
3.Jums ir nepārtraukta vajadzība un vēlme pēc profesionālās izaugsmes, pēc jaunu zināšanu ieguves. Jūs piedalieties jebkurā diskusijā, kas saistīta ar Jūsu mīļo nodarbošanos.
4.Jūs bez atlīdzības dalieties iegūtajā pieredzē ar citiem ļaudīm. Jūsu zināšanas atnāk pie Jums viegli, tamdēļ Jūs tikpat viegli tajās dalieties, Jūs nesatrauc doma par to, ka kāds varētu kļūt labāks par Jums, izmantojot Jūsu zināšanas.
5.Jūs esat atvērts visam jaunajam. Mīļā nodarbe sniedz Jums lielu enerģijas lādiņu, kuru Jūs vēlaties un esat gatavi tērēt dažādām aizraujošām nodarbēm. Jūs esat atvērti jaunām iepazīšanām, ceļojumiem un eksperimentiem.
6.Nauda Jums nav noteicošais faktors. Ja Jūs pilnībā esat iegrimis savā dzīves nodarbē, tad viegli tērējat tai nozīmīgu savu naudas daļu. Un pēc kāda laika, mīļotā nodarbe sniedz Jums ienākumus ar tieši tādu pašu vieglumu.
7. Jūs pamanāt, ka Jums vēlamie notikumi sāk formēties paši un Jums ir nepieciešams tikai vērot veiksmīgo apstākļu sakritību. Jaunas iepazīšanās, radošās idejas it kā pašas no sevis ienāk Jūsu dzīvē.
Šīs pazīmes bija publicētas Elenas Fedorovas feisbuka profilā. Nezinu, vai šī maskaviete ir šo pazīmju autore, bet PALDIES par dalīšanos!
p.s. Es gavilēju pie katra no punktiem! MANS!!


Koučings- tas ir dzīvesveids!


7 признаков того, что вы занимаетесь своим делом

1. Вы можете заниматься делом своей жизни в любое время, при любых обстоятельствах, и при любом самочувствии.

2. Вы погружаетесь в процесс работы моментально и надолго. Сосредоточенность на любимом деле подобна глубокой медитации. Время и все, что происходит вокруг, перестает иметь значение.

3. Вы испытываете постоянную необходимость в стремление к профессиональному росту и получению новых знаний. Вы участвуете в любой дискуссии, связанной с вашим любимым делом.

4. Вы безвозмездно делитесь приобретенным опытом с другими людьми. Ваши знания приходят к вам легко, поэтому вы так же легко готовы делиться ими. Вас не тревожит мысль о том, что кто-то станет лучше вас, используя ваши знания.

5. Вы открыты всему новому. Любимое дело дает вам большой заряд энергии, который вы хотите и готовы тратить на увлекательные дела. Вы открыты к новым знакомствам, путешествиям и экспериментам.

6. Деньги не являются для вас определяющим фактором. Если вы полностью погружены в дело своей жизни, то легко тратите на него значительную часть своих денег. И спустя время, любимое дело приносит вам доход с такой же легкостью.

7. Вы замечаете, что желаемые вами события начинают формироваться сами, а вам остаться только наблюдать за удачным стечением обстоятельств. Новые знакомства, творческие идеи, как будто сами приходят в вашу жизнь.

п.с. Спасибо Елене Федорове в чей странице фейсбука были опубликованны эти признаки!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru