trešdiena, 2024. gada 3. jūlijs

Eneatipi. Devītais VS Piektais

Eneagrammas zinību pielietojums ir visnotaļ plašs. Ja sākotnēji to apguva šaurs izcili atlasīti personu loks, lai veicinātu personisko izaugsme, tad mūsdienās eneagrammas studijas ir pieejamas ikvienam interesentam gan personiskās, gan profesionālās dzīves uzlabošanai. Attiecības un sadarbība attiecas uz abām šīm jomām. Atšķirībā no daudzām citām personību tipoloģijām, eneagramma nenovelk stingras robežas, kurš eneatips ar kuru drīkst vai nedrīkst veidot attiecības. Drīzāk otrādi, nereti eneagramma pat rekomendē sameklēt eneatipu, kurš savā ziņā ir pretējs, lai apgūtu kādu sev svarīgu uzvedības paradumu. Nereti tas notiek neapzināti, tomēr, pārzinot eneagrammu, to var darīt apzināti. Piedāvāju personisku pieredzi kādas sadarbības anatomijā no sava,  devitā eneatipa skatu punkta.  Savukārt, skatījumu no otras puses varat lasīt manas kolēģes sagatavotajā rakstā.

Savu kolēģi, piektā eneatipa pārstāvi, klātienē pazīstu kopš 2014.gada, bet neklātienē biju vērojusi viņas aktivitātes vēl labu laiku iepriekš. Abām mums ir koučinga izglītība, abas esam pazīstamas ar eneagrammu. Pateicoties eneagrammai ir viedojusies mūsu sadarbība pieredze. Tā, kā kolēģe lieliski orientējas cilvēka rokasgrāmatā (lasi- viņai ir mediķa izglītība), mēs kopīgi izveidojām nodarbību, kurā sasaistījām abas šīs lietas- eneagrammu un neirobioloģiju. Šķiet, Latvijā tas ir unikāls piedāvājums :)

Kopīgais un atšķirīgais

Devītais un piektais eneatipi eneagrammas simbolā atrodas gana tālu viens no otra, bet tos vieno viena- izvairīšanās stratēģija. Šīs stratēģijas dēļ ir daudz lietu, kas  ir kopīgas, tomēr ir arī dažas būtiskas atšķirības:

  • abiem šiem eneatipiem ir raksturīga norobežošanās, dominē introvertās stratēģijas. Labāk jūtas vienatnē. Devītā eneatipi komfortablāk jūtas vienatnē, jo tas ir veids, kā viņi sāk apzināties un ieklausīties sevī, jautājums par nespēju noturēt robežas nav aktuāls, jo nav ar ko saplūst. „Es aiziešu tik tālu prom, ka neviens nevarēs pārkāpt manas robežas.”  Savukārt Piektā eneatipa pārstāvjiem vienatne (vēl vairāk viņu mentāla pasaule) ir visdrošākā teritorija- tur tie varētu pavadīt teju vai visu savu dzīvi, turot stingri robežas ar ārpasauli. „Es būšu drošībā, ja būšu pietiekami tālu no visiem citiem”. Vienam robežu nav, bet otram tās ir pārlieku augstas un stingras.  
  • abiem šiem eneatipiem emocionālā reakcija ir palēnināta. Ja Devītajam ir nepieciešams laiks,lai to noformulētu, bet vēl vairāk, lai to izpaustu, tad Piecinieki saskarsmē ierasti atslēdzas no savām emocijām, pielietojot tikai mentālo sfēru. Ar laiku abi šie eneatipi saskarsmē ievieš vairāk emocionalitātes, Devītnieks, jo ir noformulējis savu skatījumu, bet Piecinieks, sajūtot pieņemšanu un drošību dalīties.
  • abiem ir interesantas attiecībās ar vajadzībām. Devītniekiem ir grūtības apzināties savas vajadzības, bet Piecinieki ir atteikušies no savām vajadzībām. Tādējādi abi ir gana pieticīgi.

Situācijas un to skaidrojumi no eneagrammas viedokļa

Tikšanās

Pirmo reizi klātienē tikāmies Transformācijas spēles laikā. Biju jau kolēģi iepriekš vērojusi video materiālos un man bija radies priekšstats kā par kompetentu, bet bezemocionālu cilvēku. Tomēr iespaids attiecībā uz emocionalitāti izrādījās maldīgs. Es iepazinu ļoti sirsnīgu, līdzjūtīgu un dziļu dvēseli. Nākamo reizi klātienē tikāmies pēc 3 gadiem, seminārā, kuru vadījām abas kopā. Visus semināra sagatavošanas darbus veicām attālināti un tas nekādi neietekmēja semināra satura kvalitāti. Nākamā klātienes tikšanās notika jau nākamajā kopīgi vadītajā seminārā. Kopumā, kopš 2014.gada klātienē esam tikušās vien 3 reizes. Neskatoties uz to, vairākkārtīgi esmu minējusi, ka komunikācija ar kolēģi man sniedz baudījumu, vēl vairāk, esmu to nodēvējusi par mentālo orgasmu.

Telefona sarunas

Lielākā daļa savstarpējās komunikācijas ir notikusi sarakstoties, sazvanīšanās ir bijusi ārkārtīgi reti. Ja atsaucu atmiņā telefona sarunu gadījumus, šķiet, biežāk zvana iniciatore esmu bijusi es (kas man ir absolūti neraksturīgi), pirms tam iepriekš vienojoties ar kolēģi, ka tagad ir nepieciešama telefona saruna. Ik reizes mūsu sarunas (starp citu arī sarakstes) ir bijušas garas un dziļas, ļoti dziļi apskatot kādu sarunas tēmu (piem. stresu). Ik reizi esmu tapusi pārsteigta par kolēģes zināšanu plašumu un atvērtību paskatīties uz vēl kādu konkrētās jomas aspektu.  

Kopīga piedāvājuma veidošana

2018.gada vasarā Facebook pamanīju kādu kolēģes ierakstu par dopamīnu. Ierakstīju komentāru, vēlāk pārgājām uz privātu saraksti par šo tēmu, kas rezultējās ar manu ideju, ka ir jāveido kopīgs seminārs par eneatipiem un neirobioloģiju. Mani ideja ļoti aizrāva, jo iepriekš bija lasījusi Tīnas Tomasas grāmatu par šo tēmu un ļoti vēlējos saprast to  labāk. Semināra saturs veidojas viegli un raiti, paralēli ikdienas darbiem. Es izteicu ideju, kolēģe sniedza savu skatījumu un vienojāmies par to, kā tas varētu notikt realitātē. Sprintera cienīgā ātrumā izveidoju semināram veltītu mājas lapas sadaļu un aktīvi to sāku reklamēt. Kolēģe savukārt to atbalstīja sociālajos tīklos. Raiti sapulcinājām semināra auditoriju. Semināra laikā dalībniekus aizrāva kolēģes kompetentums, bet auditorijas jautājumu daudzums pat neļāva iekļauties semināram atvēlētajā laikā.

Ko par to saka eneagramma?

Tā, kā Devītajam eneagrammas tipam ir tendence pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir, tad ļoti bieži pat visnoslēgtākie eneagrammas tipi atklājas. Ja ierasti Piektā eneatipa pārstāvji valkā „man neko no pasaules nevajag,  lieciet mani mierā” mantelīti, tad Devītā eneatipa klātbūtnē viņi var to novilkt un kaut ko palūgt, kā arī parādīt savu sirsnību.

Eneagrammas trenere un grāmatu autore H.Palmere norāda, ka Devītajam sadarbībā ir vajadzīga koleģialitāte un līdzdalība, bet Piekto aktivizē ideju apmaiņa. Šo īpatnību izcili varēja novērot mūsu telefona sarunās- kolēģe atsaucās manai idejai, kā arī dalījās ar savām zināšanām reizēs, kad tieši un konkrēti interesējos par jomu, kas interesē arī viņu.

Tāpat H.Palmere uzsver to, ka šajā sadarbības modelī Devītā eneatipa pārstāvji ieņem priekšējās pozīcijas un sadarbojas ar sabiedrību, bet Piektais paliek aizmugurē un pilnveido darāmo, kas arī notika mūsu sadarbības gadījumā, reklamējot iepriekš minēto semināru.

Man šo sadarbības veidu gribētos dēvēt par dimanta dabīgu atbalstu- kaut kas skaists un trausls reizē, gluži kā rīta rasas lāses uz zaļas lapas.

 Šajā kopīgajā pieredzē esmu gana daudz ko guvusi gan attiecību veidošanas pieredzē, gan objektīvu zināšanu apjomā, gan skatījumā uz dzīves parādībām. Pieejas, kuras apgūstu un vērtīgi atklājumi:

  • ieskatīties cilvēkā dziļāk;
  • papētīt vēl;
  • apstiprinājumu tam, ka arī introvertie cilvēki var gūt sabiedrības atzinību;
  • neformulēt galējos spriedumus (gan darbā ar individuālajiem klientiem, gan semināros), bet sniegt faktus, ļaujot katram pašam veidot savus spriedumus;
  • saistīt psihiskās izpausmes ar ķermeniskām izmantojot neirobioloģijas atklājumus un tos pielietot (piem.labsajūtai ēst banānus :) )

Apzinos, ka neirobioloģija ir varen dziļa un plaša joma, kurā atklājumi nu tikai tā pa īstam sāk iegūt apgriezienus un manas kolēģes pieeja ir apguves vērta. Diezin vai bez eneagrammas zināšanām, būtu varējusi novērtēt šo dārgakmeni sevi blakus! Es esmu pateicīga par šīm attiecībām!

Foto avots: https://pixabay.com/photos/drop-of-water-shine-nasturtium-480378/


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru