trešdiena, 2024. gada 3. jūlijs

Eneatipi. Devītais VS Pirmais

Eneagrammas zinību pielietojums ir visnotaļ plašs. Ja sākotnēji to apguva šaurs izcili atlasīti personu loks, lai veicinātu personisko izaugsmi, tad mūsdienās eneagrammas studijas ir pieejamas ikvienam interesentam gan personiskās, gan profesionālās dzīves uzlabošanai. Attiecības un sadarbība attiecas uz abām šīm jomām. Atšķirībā no daudzām citām personību tipoloģijām, eneagramma nenovelk stingras robežas, kurš eneatips ar kuru drīkst vai nedrīkst veidot attiecības. Drīzāk otrādi, nereti eneagramma pat rekomendē sameklēt eneatipu, kurš savā ziņā ir pretējs, lai apgūtu kādu sev svarīgu uzvedības paradumu. Nereti tas notiek neapzināti, tomēr, pārzinot eneagrammu, to var darīt apzināti. Piedāvāju personisku pieredzi kādas sadarbības anatomijā no sava, Devītā eneatipa skatu punkta. Savukārt pretējo skatu punktu varat lasīt manas kolēģes rakstā.

Savu kolēģi, Pirmā eneatipa pārstāvi, pazīstu kopš 2009.gada, vēl labu laiku pirms iepazinu eneagrammu. Mums ir bagātīga attiecību pieredze. Abas esam studējušas koučingu, abas esam iepazinušas eneagrammu un aktīvi to pielietojam gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē.

Kopīgais un atšķirīgais

Devītais un Pirmais eneatipi eneagrammas simbolā atrodas blakus, un pārstāv vienu intelekta centru- ķermenisko intelektu. Šī iemesla dēļ ir daudz lietu, kuras  ir kopīgas, tomēr ir arī dažas būtiskas atšķirības:

  • abiem šiem eneatipiem svarīga tēma ir robežas, ar kurām katram tomēr savas attiecības. Pirmajam eneatipam ir raksturīgi pārlieku stingri turēt  sevi savās robežas, bet Devītajam ir raksturīgi turēt mierīgumu apkārtnē. Nereti  tas notiek saplūstot ar apkārtni un apkārtējiem.
  • abiem šiem eneatipiem robežu jautājums ir cieši saistīts ar cieņu. Ja robežas tiek pārkāptas, tas tas tiek uztverts kā necieņas izrādīšana. Ja Pirmais eneatips apzinās uzreiz šos pārkāpumus, tad Devītajam eneatipam vajag laiku, lai saprastu, ka viņu robežas ir pārkāptas.
  • abu šo eneatipu atslēgas emocija ir dusmas, ar kuru katrs pēc saviem ieskatiem mēģina tikt galā. Pirmais eneatips tās apzinās, tomēr pauž tās tikai atbilstoši morāles normām, savukārt Devītais eneatips tās noliedz un maksimāli cenšas tās apspiest.

Situācijas un skaidrojumi 

Tikšanās

Reiz vienojāmies tikties noteiktā vietā un laikā.Par spīti tam, ka es regulāri kavēju, uz šo tikšanos es ierados krietni ātrāk. Kāpēc? Iepriekš mana kolēģe bija izteikusies par sava laika vērtīgumu un to, cik svarīgi ir ievērot cieņu pret cita laiku.

Telefona sarunas

Nereti, ieturot maltīti, saņemu telefona zvanu no kolēģes. Visbiežāk, es, pirms zvana pacelšanas, ātri sakošļāju un noriju, to, kas man mutē.  Ir pat bijis, kad izspļauju tikko nokosta ābola gabalu. Tā rīkojos, jo reiz viņa man pastāstīja, cik ļoti viņu kaitinot cilvēki, kuri ēdot runā pa telefonu. Doma, ka varētu nepacelt telefonu, man pat neienāk prātā.

Kopīga piedāvājuma veidošana

Ir bijušas reizes, kad esam veidojušas kopīgus piedāvājumus. Idejas tiek kopīgi apspriestas un veidots piedāvājums, sadalot katras atbildības zonas. Manā pārziņā ierasti ir dizains un tehniskais izpildījums, bet kolēģes pārziņā struktūra un detaļu slīpēšana. Ik reiz, esmu ķērusi sevi pie domas, ka pārāk liela daļa laika tiek veltīta piedāvājuma detaļu slīpēšanai, attēlu un bilžu bīdīšanai pa labi, pa kreisi,  augstāk vai zemāk. Un, ik reizes, kādā mirklī esmu nonākusi līdz jautājumiem pašai sev: „Kāpēc es to daru? Kāpēc man ir jācenšas panākt perpendikularitāte vai paralelitāte? Kāpēc man ir jāpilda kāda norādījumi? Labi taču ir tāpat!” Dusmas. Mani lēnām ir pildījušas dusmas. Tomēr darbu esmu turpinājusi pildīt. Tiesa gan, lēnāk.

Ko par to saka eneagramma?

Devītā eneatipa pārstāvji prot lieliski pielāgoties otrā cilvēkā svarīgākajām vērtībām. Viņi var pat tās ar laiku uztver par savām. Tas ir iemesls, kāpēc Devītā eneatipa pārstāvji lieliski iekļaujas komandā, plūst līdz ar citu mērķiem. Tā viņi ilgu laiku var darboties, pie tam gana produktīvi. Tomēr ar laiku nāk apskaidrība un sāk parādīties pretestība. Skaidri un gaiši pateikt, ka visu to darīt negribas, nav iespējams, jo devītā eneatipa- prāt tas ir īsākais ceļš konfliktu. Tāpēc nekas netiek teikts. Bet pretestība turpina rūgt, līdz sasniedz dusmu līmeni. Iestājoties noteiktam dusmu līmenim, ieslēdzās nākamais pretošanās veids- pasīvā agresija.

Aprakstot Devītā un Pirmā eneatipu sadarbību, interesantu salīdzinājumu min eneagrammas konsultants M.Goldbergs (ASV): „Perfekcionisti vieninieki cenšas kontrolēt upes plūsmu ceļot dambjus un aizsprostus. Mediators devītnieks dodas līdzi plūsmai”, ko savā ziņā arī aprakstīju mūsu savstarpējo attiecību pieredzē. Kolēģe ir bijusi tā, kas strukturējusi jebkuru no mūsu kopīgajām darbībām ar „dambjiem” un „aizsprostiem”, bet es esmu plūdusi savā plūdumā līdzi viņas veikumam.

Šajā kopīgajā pieredzē esmu gana daudz ko mācījusies un, nereti, veicot, kādas darbības, sev vaicāju: „Kā rīkotos viņa?”. Tas, ko esmu mācījusies un kas man ir bijis noderīgi:

  • rīkoties proaktīvi;
  • fokusēties;
  • deliģēt uzdevumus profesionāļiem;
  • pieprasīt kvalitatīvi izpildītu darbu no citiem;
  • atzīt un labot savas kļūdas nekavējoties.

Apzinos, ka šajā jomā man ir vēl kur augt un attiecības šai ziņā ir vislabākais skolotājs. Ko arī novēlu mums visiem- apzināties. 

Eneagramma tam ir lielisks palīgs!

Photo © Nigel Brown (cc-by-sa/2.0)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru