trešdiena, 2024. gada 3. jūlijs

Eneatipu bioķīmija

Ik eneagrammas treniņā atskan jautājums: "Kā eneagramma ir saistīta ar... astroloģiju, numeroloģiju, socioniku,... jeb citiem vārdiem, sakot ar citām tipoloģijām?" Un laiku pa laikam nākas no auditorijas saklausīt atbildes: ''Jā, es pārzinu šo tēmu un varu teikt, ka tas ir saistīts sekojoši...". Bet šoreiz nevis par viena cilvēka pieredzes diktētu viedokli, bet mikroskopa izmantošanu, lai noskaidrotu eneatipu.

Šī ir Japānas pētnieku atklātā saikne (taisnību sakot, tā arī neatradu pētījuma oriģinālu, vien kādā mājas lapā izvirzītu teoriju, ka tā varētu būt, skat šeit>>, tomēr uz Japānu atsaucas raksta autori, no kuriem guvu iedvesmu sagatavot šo info latviski) starp dažādo neiromediatoru daudzumu mūsu smadzenēs un konkrētā cilvēkā eneatipu. Izrādās, ka katram konkrētajam eneatipam ir raksturīga konkrēta 3 neiromediatoru (serotonīns, noradrenalīns, dopamīns) līmeņu kombinācija.


 CentriTipi Serotonīns Noradrenalīns Dopamīns 
 Ķermeņa centrs(Instinkti) 8. tipsZemsZemsAugsts
 Ķermeņa centrs(Instinkti) 9. tipsAugsts Zems
 Zems
 Ķermeņa centrs(Instinkti) 1. tips NeitrālsZems Neitrāls
 Sirds centrs(Emocijas) 2. tips Augsts Neitrāls Neitrāls
 Sirds centrs(Emocijas) 3. tips Neitrāls Neitrāls Augsts
 Sirds centrs(Emocijas) 4. tips Zems Neitrāls Zems
 Galvas centrs(Prāts) 5. tips NeitrālsAugsts  Zems
  Galvas centrs(Prāts) 6. tips Zems Augsts Neitrāls
  Galvas centrs(Prāts) 7. tips Augsts Augsts Augsts

Serotonīna līmenis

  • Pozitīvu uzskatu grupai (7,9,2) ir raksturīga ar augstu serotonīna līmeni.
  • Kompetentā grupai (1,3,5,) serotonīns ir neitrālā līmenī.
  • Emocionālās reaģēšanas grupai (4,6,8) serotonīns ir zemā līmenī.

Noradrenalīna līmenis
  • Racionālās pieejas (galvas centrs) pārstāvjiem (5,6,7) ir augsts noradrenalīna līmenis.
  • Emocionālās pieejas (sirds centrs) pārstāvjiem (2,3,4) ir noradrenalīna līmenis ir vidējs.
  • Instinktīvās pieejas (ķermeņa centrs) pārstāvjiem (8,9,1) noradrenalīna līmenis ir zems.

Dopamīna līmenis
  • Reaktīvās sociālās grupas pārstāvjiem (3,7,8) raksturīgs ir augsts dopinamīna līmenis.
  • Tiem sociālās grupas pārstāvjiem, kuri ir ieraduši nopelnīt sociālās attiecības (1,2,6) raksturīgs ir vidējs dopinamīna līmenis.
  • Izvairīgā sociālā stila pārstāvjiem (4,5,9) pārstāvjiem  raksturīgs ir zems dopinamīna līmenis.

Viss pēkšņi ir nostājies savās vietās un tam ir konkrēts neirobioloģisks pamatojums! 

Vairāk info par katru no neiromediatoriem un to līmeņa izmaiņu ietekmi sekos turpinājumā.Savukārt tiem, kuri vēlas zināt, kas ir eneatipi, dažādie eneagrammas centri un grupas, aicinājums iepazīt eneagrammu kādā no semināriem:

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru