trešdiena, 2024. gada 3. jūlijs

Kā noteikt savu eneatipu?


Jā. Tas taču ir pavisam skaidrs. Ja ir psiholoģiskā tipoloģija, tad ir jābūt iespējai to noteikt! Paskatīsim, kādi tad ir iespējamie varianti:

1. Tests. Reizēm tie ir jautājumi ar vairākām atbilžu iespējām. Reizēm tie ir jautājumi ar atvērtām atbildēm. Reizēm tie ir projektīvie testi, kur jautājumu vietā ir kāds attēls, par kuru tiek lūgts izteikt viedokli. Tests var tikt veikts gan to darot pašrocīgi, gan ar kāda speciālista palīdzību, ja ir nepieciešamas īpašas zināšanas, lai tulkotu testa rezultātus.

2. Pašanalīze. Tā ir iespēja iepazīt visus iespējamos psiholoģiskās tipoloģijas variantus un rūpīgi izsverot, saprast, kurš varētu būt vispiemērotākais.

3. Visaptverošs vērtējums (kas līdzīgs 360 grādu vērtējumam darba vidē). Šajā veidā tiek iesaistīts gan pats vērtējamais objekts, gan tie, kas ir tam apkārt. Tie var būt cilvēki gan ar speciālām, gan bez speciālām zināšanām konkrētajā psiholoģiskajā tipoloģijā. Vienīgais nosacījums ir tas, ka šiem cilvēkiem ir jābūt kaut kāda veida kontaktā ar vērtējamo. Ir varianti, kad tas notiek attālināti- vērojot video ierakstu, klausoties audio, vai vērojot vidi, kuru radījis vērtējamais objekts.

4.Fizikāla analīze. Veids, kurā arī ir nepieciešama vērtējamā tieša klātbūtne un laboratorija. Tādējādi var mērīt visu ko. Sākot no reakcijās ātruma un beidzot ar sāpju slieksni paciešot elektrošoku.

5.Bioķīmiska analīze. Veids, kurā tiek izmantota laboratorija un vērtējamā analīžu rezultāti. Šeit gan nav nepieciešama pētāmā objekta klātbūtne. Pietiek vien ar analīžu saturu. Analīžu saturs? Visdažādākais- it viss, kurā var kaut ko nomērīt vai izanalizēt.

Un kā tad ir ar eneagrammu? 

Ko un kā labāk pielietot, lai iegūtu vislabāko rezultātu? Es, protams, varētu uzreiz sākt reklamēt savu pakalpojumu- eneatipa (tieši tā dēve psiholoģiskos tipus eneagrammas izpratnē) interviju, bet to nedarīšu. Nedarīšu uzreiz viena iemesla dēļ. Jo mēs esam dažādi. Un katram no mums noteikti būs vispiemērotākais eneatipa noteikšanas veids. Zinot eneatipus, varu pat prognozēt, kuram kas būs vistīkamākais ;). Bet, nu par visu pēc kārtas.

Eneagrammas studiju jēga ir darbs ar sevi. Tā ir tāda kā pati mazākā un vienlaicīgi lielākā lieta, kas mums būtu dzīvē jāpaveic. Jāiepazīst sevi un jāatrod, kā vislabāk ar to sevi, kāds esmu, nodzīvot visvērtīgāko dzīvi. 

Tamdēļ ikviens eneagrammas profesionālis uz jautājumu: "Vai Tu vari pateikt, kas es esmu par eneatipu?", atbildēs: "Iespējams. Bet tas būs tikai mans viedoklis, balstīts novērojumos. Galējais lēmums būs jāpieņem Tev pašam." Šādai atbildei ir 2 iemesli. Pirmais ir jau augstāk minētais -eneagrammas studijas ir darbs ar sevi. Un process, lai nokļūtu līdz savam eneatipam ir daļa no šī darba. Tas ir lielisks iemesls pašanalīzei un pašizaugsmei. Otrs iemesls ir pavisam acīmredzams, jeb, precīzāk sakot, neredzams. Jo eneatipi viens no otra atšķiras ar to, ko nevar redzēt- ar slēpto motivāciju un tas ir kas tāds, ko, reizums, pats cilvēks neapzinās, kur nu vēl kāds no malas pateiks. Jā, var novērot ārējās uzvedības pazīmes. Jā, var novērot kaut ko no raksturīgajām ārējā izskata iezīmēm. Jā. Bet tas nebūt nenozīmē, ka pēc tā ir iespējams noteikt eneatipu. Labi. Ar to it kā būtu skaidrs. Bet, kā tad vislabāk rīkoties, lai uzzinātu savu eneatipu?

Sāksim no sākuma. Vismaz tā, ko zinām. Eneagrammas vēstures pieeja. Par vēsturi vairāk skatīt šeit>>.

Vēsturiski eneagrammas studijas tieši tā arī notika. Ar sākumu. Tika iepazīta sistēma un tad ar tās palīdzību notika sevis iepazīšana un attīstīšana. Sasniedzot noteiktu personisko attīstības līmeni, bija iespējams šīs zināšanas pielietot darbā ar citiem. Ne velti, senatnē (piem. Senajā Babilonijā) šīm zināšanām bija slepenības plīvurs. Starp citu, Sūfiju ordeņos vēl joprojām ar šīm zināšanām dalās slepenības režīmā. Tātad, vēsturiski kuru katru nemaz nelaida tām klāt. Vienkārši līdz kam tādam bija jāizaug. Lai arī tajā laikā granātas vēl nebija izdomātas, tomēr idejiski gan jau senčiem bija skaidrs, ka mērkaķim granātu labāk nedot. Visādi var gadīties. To kā gadījās, var skatīt nesenajos piemēros. Savulaik gan Staļins, gan Hitlers apguva daļu šo zinību (nav precīzi zināms cik lielu) pie Georga Gurdžijeva - cilvēka, kurš eneagrammas zinības atveda atpakaļ Rietumeiropai no saviem Austrumu ceļojumiem. Lai, nu kā nebūtu bijis, ir vien jāpiekrīt, ka darbs ar sevis attīstību ir būtiska dzīves sastāvdaļa. It īpaši tiem, kuri vēlas vadīt citus. 

Tuvāk mūsdienām pašanalīzes darbam pievienojās pētnieciskais darbs. Gan Oskars Ičāzo, gan psihiatrs Klaudio Naranho uzsāka darbu pie mērķtiecīgas eneatipu psiholoģisko tipu izpētes un apraksta, bāzējoties uz pašu vadīto apmācību grupu dalībnieku pieredzēm un savienojot to ar tā laika psiholoģiskajām teorijām un atklājumiem.  

Vēlākos laikos bija mēģinājumi veidot testus. Lai arī to ir neskaitāms daudzums, lielāko popularitāti ir ieguvuši Eneagrammas institūta RHETI tests,  kura veidotāji ir Dons Risso  un Rass Hadsons, un Stenfordas medicīnas skolas klīniskās psihiatrijas profesora Deivida Danielsa un psiholoģes Virdžīnijas Praisas  Essential Enneagram (SEDIG) tests. 

Pirmais no minētajiem ir gana garš un sastāv no 144 dubultiem apgalvojumiem, no kuriem ir jāizvēlas viens, pēc principa "drīzāk, jā". Testa izpildei nepieciešamas aptuveni 40 minūtes. Neskatoties uz to, ka šī testa izstrādei ir veltīti vairāki gadi un pat viens doktora darbs, tomēr tā validitāte svārstās robežas starp 56 un 82%.

Par augstāk valīdu (tā uzskata lapas www.9types.com veidotāji, vairāk info šeit>>) tiek uzskatīts Deivida Danielsa un Virdžīnijas Praisas veidotais Essential Enneagram (SEDIG) tests, ar ko var iepazīties viņu grāmatā The Essential Enneagram. Tam ir vien deviņi apgalvojumi. Testa veicēja uzdevums ir izvēlēties vienu,  kas atbilst visvairāk, vienu kas varētu būt kā otrā izvēle un attiecīgi vienu, kas ir kā trešā izvēle. Izpildot konkrēto algoritmu, testa veicējs iegūst norādi, kura eneatipa aprakstu lasīt kā visticamāko, kuru kā otro un kuru attiecīgi, kā pēdējo. Tālāk jau seko eneatipu apraksts un, jā, darbs ar pašanalīzi, lai pieņemtu galējo lēmumu. Šķiet, ka tieši pēdējais ir tas iemesls, kamdēļ validitātes rādītāji ir augstāki tieši šim testam. Testa izpildei nepieciešamas 10-15 minūtes. Vairāk par šī testa validitāti šeit>>

Nākamais līmenis šīs tēmas zinātniskumā ir bioloģisko un fizikālo testu veikšana. Pirmo reizi ar šo tēmu saskāros Baltkrievijas eneagrammas speciālistu mājas lapā ar piezīmi, ka dati ņemti no Japānā veikta pētījuma ( vairāk lasīt  šeit>>  un šeit>> . Starp citu, tā man arī neizdevās to Japānas pētījumu atrast). Vēlāk jau iegādāju 2016.gadā publicētu doktores Tīnas Tomasas grāmatu "Who do you think you are?" par ietilpīgu pētījumu par neiromediatoru līmeņa un eneatipa saistībām.  Lai gan abos avotos nedaudz atšķirās pētījuma metodes un neiromediatoru saistība ar eneatipu, tomēr tēma ir interesanta un es pat vienu mirkli apsvēru pati veikt šādas analīzes. Mani atturēja vien šo analīžu salīdzinoši dārgās izmaksas :).

Nesen atklāju vēl vienu pētījuma projektu, kas tiktu balstīts fizikālos mērījumos. Šī projekta autors ir Pīters Savičs. Tiesa, tas vēl joprojām nav pabeigts, lai gan idejas par smadzeņu dažādo daļu aktivitāšu sakarībām ar konkrēta eneatipa izpausmēm šķiet interesantas. Vairāk par šo projektu šeit>>

Tomēr. Tomēr. Tomēr. Ko tad tad darīt un kā būt, ja ļoti gribās uzzināt savu eneatipu?

Beidzot esmu gatava atklāt Jums šo noslēpumu  :). Visi kā viens- eneagrammas teorētiķi (pat Eneagramams institūta dibinātāji, pat kristīgās pasaules pārstāvji un pat doktore Tīna Tomasa), uzskata, ka vislabākais ir kombinētais variants. Vislabāko rezultātu ir iespējams iegūt veicot pašanalīzi profesionāla eneagrammas zinātāja uzraudzībā un saņemot godīgu atgriezenisko saiti no apkārtējiem. 

Kā gan to iegūt? Pavisam vienkārši! Meklējiet iespēju studēt eneagrammu grupā! Jo tieši tur būs gan iespēja veikt pašanalīzi, gan iegūt eneagrammas profesionāļa redzējumu, gan arī iegūt studiju biedru skatījumu.

Bet tiem, kuri nespēj sagaidīt, kad sāksies tuvākās eneagrammas studijas, piedāvāju iespēju tikties ar mani- profesionālu eneagrammas kouču- eneatipa intervijā. 

Uz tikšanos ceļā pie sevis labākās versijas!

Laimīgi!

Raksts tapis ar pateicību psihologam Reinim Lazdam.


Rakstā minētās grāmatas iegādājamas šeit:  

RHETI testa grāmata krievu valodā iegādājama šeit>>

Grāmatas angļu valodā iegādājamas šeit: 

  

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru