pirmdiena, 2010. gada 5. jūlijs

Ekoloģiskā domāšana- tikai viena no kustībām, kas gatavo pasauli pārmaiņām


To, ka ekoloģiskais domāšanas veids šobrīd sabiedrībā kļūst aizvien populārāks un populārāks, pamazām kļūstot par dzīves veidu un dažam labam arī par biznesu, neapstrīdēs neviens. Tomēr diez vai daudzi zinās, ka ekoloģiskās domāšanas veids kā kustība ir radiniece 60.gadu hipijiem, alternatīvajai medicīnai,  homoseksuālistu cīņai par savām tiesībām un galu galā pat pagājušā gadsimta sākuma sufrāžistu kustībai (agrīnā feminisma forma). Dīvains salikums, teiksiet, tomēr ir viena kopēja tendence visām šīm kustībām- vienā vai otrā veidā (reizēm pat diezgan radikālā!)  šīs kustības pārstāvji met izaicinājumu līdz šim sabiedrībā valdošajiem viedokļiem. To pat mēdz dēvēt par subkultūru karu. Kas gan šajā karā karo un kā sauc vienu un kā otru pusi?

Taisnību sakot, ASV veiktā pētījuma autori (Ray P., Anderson Sh.R. grāmatā ” The Cultural Creatives”) uzskata, ka ir ne tikai divas, bet pat trīs puses, jeb citiem vārdiem, sakot, šobrīd sabiedrībā eksistē  trīs subkultūras: tradicionālisti, modernisti un kultūras radītāji („cultural creatives”). Katra no šīm trim subkultūrām ir tikusi pētīta ASV ilgākā laika periodā (1965-2000) un ir atklājies pārsteidzošs fakts, ka jaunākās subkultūras daļai (kultūras radītāji) ir tendence strauji palielināties. Pēc 2000.gada datiem par kultūras radītājiem sevi varēja dēvēt jau 29% no pieaugušajiem iedzīvotājiem ASV (1965.gadā to bija vien 3%).   Līdzīga tendence ir vērojama arī Eiropas valstīs (pēc 1997.gadā ES sekretariāta veiktā pētījuma datiem 15 Eiropas valstīs).

Kas gan nosaka piederību vienai vai otrai subkultūrai, kas gan atšķir ekoloģiski domājošu cilvēku no cilvēka, kam tāds domāšanas veids ir svešs? Protams, tās ir vērtības! Pētījuma autori ļoti rūpīgi ir analizējuši cilvēku vērtības un ieguvuši pilnīgi konkrētu priekšstatu par katras subkultūras pārstāvju pasaules uzskatiem un vērtībām, gan katra indivīda personīgajā, gan arī subkultūras kolektīvajā līmenī.

Tradicionālisti ( 24% pēc 2000.g. pētījuma ASV)-  pēc pētījuma autoru datiem ir cilvēces daļa, kurai vissvarīgākās šķiet tradicionālās vērtības, reliģija, valsts vara, stabilitāte, etniskā tīrība (piem. radikālākās tradicionālistu izpausmes vērojamas kluk kluks klana vai fašisma  veidolā). Viņi uzskata, ka sieviešu vieta ir vīrieša paspārnē.  Tradicionālistu vidējais vecums ir aptuveni 53 gadi un to pamazām kļūst aizvien mazāk un mazāk.

Savukārt modernistu pirmsākumi ir meklējumi renesanses laikmetā, kad Džordano Bruno un Galileo Galilejs meta izaicinājumu tradicionālistu uzskatiem. Modernisti šobrīd ir vislielākā (47% pēc 2000.g pētījuma ASV) pasaules iedzīvotāju daļa- to vērtību skaitā ir ārkārtīgi daudz materiālu, izmērāmu, saskaitāmu vai nosveramu lietu. Modernistu pasaules uzskats ir tik izplatīts, ka bieži vien tiek uztverts kā vienīgais un pareizais. Tā, piemēram,  modernisti uzskata, ka ja kaut kas nepadodas skaitļiem, tad tā vienkārši nav! Tie augstu vērtē personības brīvību,  karjeru, finansiālu labklājību, tomēr ar aizspriedumiem skatās uz sieviešu tiesībām strādāt līdzvērtīgi apmaksātu darbu. Tehnoloģiju attīstība, modernās medicīnas sasniegumi, industrializācija un galu galā pat ražošanas apjoms un efektivitāte modernistu skatījumā ir svarīgāks par ekoloģiju un nākošo paaudžu ieguvumu.

Pavisam citāds uzskats valda kultūras radītāju vidū. Starp citu, P.Rejs (P.Ray) šo jaunu subkultūru ir nodēvējis par kulturas radītājiem, tāpēc, ka tie ievieš jaunas idejas un ir kultūras pārmaiņu radītāji. Kultūras radītāju vērtību vidū augstu vietu ieņem iespēja pašrealizēties, attīstīt savu personību, iepazīt pasauli un tās iedzīvotājus. Viņiem ir svarīgs autentiskums, holistiska un alternatīvā pieeja veselības aprūpei, sieviešu līdztiesība, personīgo attiecību kvalitāte, rūpes par apkārtējo vidi un tie domā par ilglaicību. Šīs subkultūras vidū plaši ir izplatīts alturisms. Kultūras radītājiem veiksme nav galveno prioritāšu sarakstā, daudz nozīmīgāku vietu ieņem radošums un pašizpausme. Tāpēc gan nevajag domāt, ka šiem cilvēkiem trūkst iztikas līdzekļu vai ir zems dzīves līmenis. Tieši otrādi- šo cilvēku vidū ir 46% no kopējā iedzīvotāju skaita, kuru ieņēmumu līmeni var uzskatīt par augstu (ASV pētījuma dati). Šīs subkultūras biznesmeņus mēdz dēvēt par „innerpreneurs”, pretēji klasiskajam uzņēmēju nosaukumam „entrepreneurs” (Karma Queens, Geek Gods and Innerpreneurs, by Ron Rentel). Rotaļa ar priedēkli izraisa visnotaļ interesantas asociācijas - tāds, kas ir dziļi iekša (inner) vai tāds, kas ir uz ieejas (entre).

Izmaiņas ir skārušas arī tādu cilvēku komunikācijas veidu, kā saruna ar un par sev svarīgo. Ja tradicionālistiem piedien mācītājs un grēksūdze, tad modernistiem vairāk piestāv klasisko psiholoģijas teoriju piekritēji (Freids, Skinners), bet kulturas radītāji visbiežāk par sarunu partneri izvēlas psihologu, kas pārstāv humānistisko psiholoģiju vai kouču, cilvēku, kurš iedvesmo.

Kultūras radītāji nemanāmi ir kļuvuši par vērā ņemamu pasaules kultūras daļu un, lai gan pasaules medijos vēl joprojām ir ārkārtīgi daudz ziņu, kas pasniegtas modernistu manierē, tomēr aizvien vairāk un vairāk parādās informācija, kas atbilst jaunās subkultūras prasībām.
Nojaušot, ka šī raksta lasītāju vidū varētu būt daudz šīs subkultūras pārstāvju, piedāvāju nelielu testu (avots- www.culturalcreatives.org) , lai noskaidrotu, cik lielā mērā Jūs esat kultūras radītājs.

Izlasiet apgalvojumu un ja tam piekrītat, tad atzīmējat to.

Jūs....
1. ...mīlat dabu un esat dziļi noraizējies par tās iznīcināšanu.
2. ...esat lietas kursā par pasaules problēmām  (globālā sasilšana, lietus mežu iznīcināšana, pārapdzīvotība, ekoloģiskās ilgtspējas trūkums, nabadzīgo valstu iedzīvotāju ekspluatācija) un vēlaties redzēt vairāk konkrētu darbību, kā piem. ierobežot ekonomiskot izaugsmi.

3. ...būtu ar mieru makstāt lielākus nodokļus vai maksāt vairāk par ikdienas lietošanas precēm, ja Jūs zinātu, ka nauda tiks novirzīta vides sakārtošanai vai globālās sasilšanas mazināšanai.
4. ...piešķirat lielu nozīmi Jūsu attiecību izveidošanai un uzturēšanai.
5. ...piešķirat lielu vērtību  palīdzībai  citiem cilvēkiem un to unikālo spēju atklāšanai.

6. ...darbojaties brīvprātīgi viena vai vairāku iemeslu dēļ
7. ...rūpējaties gan par psiholoģisko, gan garīgo attīstību.

8. ...uzskatat garīgumu vai reliģiju par nozīmīgu savā dzīvē, bet esat noraizējies par reliģisko tiesību lomu politikā
9. ...vēlaties vairāk līdztiesību sievietēm un vairāk sieviešu līderu biznesā un politikā.

10. ...esat noraizējies par sieviešu un bērnu seksuālu izmantošanu un  vardarbību pret tiem visā pasaulē.
11. ...vēlaties, lai mūsu politiķi un valdības izdevumi liktu uzsvaru uz bērnu izglītības un labklājības jautājumu  risināšanu, uz mūsu tuvākās apkārtnes atjaunošanu un ekoloģiski ilglaicīgas nākotnes veidošanu.

12. ...esat neapmierināti gan ar Kreisajiem, gan Labajiem politiķiem, un vēlaties atrast jaunu vilni, kas nav „samiksēts vidējais”.

13. ...esat tendēts optimistiski skatīties nāktonē un neticat ciniskam un pesimistiskam viedoklim, kuru pauž masu mediji.
14. ...vēlaties būt iesaistīts jaunas un labākas dzīves veidošanai Jūsu valstī.

15. ...rūp tas, ko peļnas vārdā dara lielas koorporācijas: samazina darbinieku skaitu,  rada problēmas apkārtējai videi, ekspluatē nabadzīgākās valstis,.
16. ...kontrolējat savas finansēs un tēriņus un neesat ieinteresēts pārtēriņā.

17. ... nepatīk modernās kultūras uzsvars uz veiksmi un „tās darīšanu”, uz pelnīšanu un tērēšanu, uz labklājības un luksusa precēm.
18. ...patīk ļaudis un vietas, kas ir eksotiskas un svešas un Jums patīk iepazīt un apgūt citus dzīves veidus.   

Ja Jūs piekrītat 10 un vairāk apgalvojumiem, tad iespējams, esat kulturas radītājs!
...un nav nozīmes, vai esat pēc pārliecības vides aktīvists/-e, veģetārietis/-e, homoseksuālists/-e, kurš/-a aktīvi cīnās par savām tiesībām, feminists/-e, uzņēmējs/-a, kas strādā, lai rastu savu  emocionālo piepildījumu vai varbūt pat hippijs, ziniet, ka Jūs piederat pie lielas pasaules kustības daļas, kas balstoties uz senām, senām vērtībām (par arhetipiem, kas nosaka šīs subkultūras šī brīža popularitāti, citu reizi) pamazām gatavo pasauli pārmaiņām.
Esiet laipni aicināti piedalīties šai procesā! 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru